Eksegese med billeder, gulvspil hvor alle konfirmander kan være med, påskevandring, etiske udfordringer, menneskesyn, leg med ild, bær hinanden …

Mulighederne for at vinkle konfirmationsforberedelsen er utallige og skal selvfølgelig tilpasses egne arbejdsformer, resurser og kontekst. En inspirationsdag kan være med til at give flere muligheder, når vi i løbet af dagen afprøver konkrete idéer, arbejder med forskellige praksis-strukturer og reflekterer over en række metoder, der kan gøre konfirmationsforberedelsen til noget både præst og konfirmand glæder sig til.

Varighed:
1-3 timer 

Indhold:  
Konkrete idéer, der gennemprøves i kirkerummet og konfirmandlokalet. Undervejes og efterfølgende samtale om form og indhold, metode og pædagogik.

De konkrete aktiviteter tager udgangspunkt i kropslige aktiviteter, forstyrrelser eller skabende processer, der skal føre til refleksion eller samtale. 

Hvor:      
Gerne I en kirke med tilknyttede sognelokaler til.