- inspiration, samtale, supervision om at være kirke

Blended Learning

Konfirmanderne har smartphone i lommen og det et godt redskab til en række refleksioner opgaver. Tag et billede fra kirkerummet, skriv en bøn eller lav en test om hvem du er i juleevangeliet.

Brug af smartphone i konfirmationsforberedelsen er IKKE båret af hvad præsten kan – men af hvad konfirmanderne kan. Som underviser skal man blot i gang sætte. Ja, nogle gange behøves man end ikke sige noget og det skaber aktivitet.

Kursus/workshop består af:

  • Introduktion

Præsentation af kateket.dk og andre applikationer herunder:

  • At skrive og sende
  • Optage lyd og billeder
  • QR koder med overvejelser over opgaver i kirkerummet
  • Kommunikation, herunder overvejelser omkring brug af Facebook
  • Klasserumsdialog via smartphone
  • Leg og løb

Løbende didaktiske og læringsmæssige overvejelser om veksel virkningen online – offline og hvordan vi blander metoderne.

Kursus/workshop længde:

2-3 timer

Krav til lokalet:

Gerne et lokale i forbindelse med et kirkerum og gerne med adgang til trådløst internet, men ikke et krav.

Vorherrebevars
Finn Andsbjerg Larsen
Cvr: 31445922
Konto: 5148-1125907
Swift: JYBADKKK
Iban: DK8951480001125907

Adresse:
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Mobil: +45 4046 1208
Email: post@vorherrebevars.dk