- inspiration, samtale, supervision om at være kirke

Sognemøder:

Digital indfødt i en analog kirke - foredrag/samtale

Man taler om, at børn, der er født efter 1989, er digitalt indfødte i modsætning til generationer før dem. De er opvokset i skole og fritid med skærme, internet og en nem adgang til såvel information som fake news eller obskure hjemmesider med underlødig “underholdning”.
Laver man en hurtig søgning om tro og kirke på det samme internet, er det ikke kun folkekirken eller lødig kommunikation, man finder. Derimod er det mere eller mindre sekteriske foreninger, der dygtigt kommunikerer alt andet end luthersk teologi.
Folkekirken kan forblive i den analoge verden med stor risiko for at miste generationer, for de digitalt indfødte vil sige, at en “ven/kirke”, der ikke er digital, er ikke eksisterende.

Oplæg om generationer, om eksempler, muligheder og veje at gå som kirke.

Konfirmand forældreaften

En aften om unge og kirke. Om udfordringen med at have en teenager i huset. Om at sætte en samtale i gang ved konfirmationsforberedelsen/ i kirken, men også hjemme omkring spisebordet.

Forløbet vil bestå af en vekselvirkning mellem oplæg/foredrag, video, igangsættelse af samtale og øvelser og leg.

Varighed 1-2 timer.

Luther for dummies

En aften om Luther og reformationen – men ikke kun ord også udfordringerne for deltagerne omkring aflad, katekismus, gudsbillede med mere.

Altså ikke et traditionelt foredrag – mere et oplæg og mulighed for at reflektere over nogle centrale Luther pointer.

Forløbet vil tage sit afsat i LutherTavlen som blev udviklet i forbindelse med reformationsåret 2017.
 
Varighed 1-2 timer.

Børn og unge i folkekirken

I præsteløftet står der ” at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning”. Ved dåben om søndagen tales der om ”at lade de små børn komme til mig” – det på trods, er kirken mest målrettet til hattedamer og folk med glæde for sang og klassisk orgelmusik. Kirken er støvsuget for børn og unge. Man mener ikke at der er et kommunikationsproblem – men holder fast i ”Vorde” i Fadervor og et klubsprog som kræver en lang tradition og en kirkelig baggrund for at fatte.

Hvor er det tonesprog som fylder kirkerne i andre lande og i frikirkerne i de større byer i Danmark. Hvor er de rum og muligheder hvor børn og unge kan føle sig hjemme? Hvor er de frivillige kirkelige organisationer – der kan nå børnene, men som ikke ser kirken som deres kirke? Hvor er de steder hvor man kan møde voksne til solide og dybe samtaler? Og hvor er nutidens Luther, der er parat til oversætte  fra nutidens latin/klubsproget og gøre evangeliet og kirken folkelig og forståelig?

Vorherrebevars
Finn Andsbjerg Larsen
Cvr: 31445922
Konto: 5148-1125907
Swift: JYBADKKK
Iban: DK8951480001125907

Adresse:
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Mobil: +45 4046 1208
Email: post@vorherrebevars.dk