- inspiration, samtale, supervision om at være kirke

Konfirmationsforberedelse:

Hjælp til halve og hele dage

Jeg tilbyder færdige forløb, hvor jeg kommer med oplæg, materialer og aktiviteter til det forløb, du ønsker.

Forløbene kan skabes i tæt samarbejde med dig over et givent tema – eller du kan vælge et af nedenstående forløb som ramme for dagen.

Under alle omstændigheder kræver det en snak først om forventning, forplejning af konfirmanderne (hvis det er en hel dag), og om et givent forløb vil kræve ekstra hænder fra sognet.

Konkurrence, hvor evangelietekster kommer i spil

Sjove timer med snak og leg. Kan laves for konfirmander eller voksne. 

Legen har fokus på et givent tema, og der indgår såvel læring som refleksion som igangsættelse af en række samtaler konfirmanderne imellem.

Evangelietekster og bibelske referencer inddrages.

Inspiration “Stormester” konkurrence i TV2 med kendte komikere.

Tro - viden og menneskesyn

Med afsæt i en række aktiviteter hvor vi bla. fremstiller 100 g menneske, sættes skabelsessynet i spil.

Forløbet består af fordybelse, leg, videoer, aktiviteter og kommer omkring temaer som:

  • Tro – viden
  • Menneskesyn
  • Logos – mythos
  • Menneskets værdi herunder  arbejde med Matt 20,1-16

Vorherrebevars
Finn Andsbjerg Larsen
Cvr: 31445922
Konto: 5148-1125907
Swift: JYBADKKK
Iban: DK8951480001125907

Adresse:
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Mobil: +45 4046 1208
Email: post@vorherrebevars.dk