- inspiration, samtale, supervision om at være kirke

Til menighedsråd:

Er folkekirken udfodret?

Medarbejdergrupper føler sig overset, menighedsrådene er bebyrdet med tunge administrative opgaver, præsterne beklager sig og indbyrdes strides parterne når det går galt.

Officielt er det biskopperne der er den overordnede myndighed, men pengene, og dermed magten, er placeret i provsti og sogne.

Det på trods fungerer mange sogne fint, ikke pga. entydige strukturer eller beslutningsgange, men fordi man gennem solide relationer holder ”båden flydende”.

Hold samtalen vedlige.

Skal det fortsat lykkedes er det vigtigt at være professionelle og sikre et tillidsfuldt samarbejde.
Jeg tilbyder ikke færdige løsninger og svar, men jeg kommer med de spørgsmål der kan sætte samtalen i gang.
Spørgsmål der kan indkredse jeres udfordring og måske afhjælpe de udfordringer der kan vokse ethvert menighedsråd over hovedet.

Vorherrebevars
Finn Andsbjerg Larsen
Cvr: 31445922
Konto: 5148-1125907
Swift: JYBADKKK
Iban: DK8951480001125907

Adresse:
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Mobil: +45 4046 1208
Email: post@vorherrebevars.dk