- inspiration, samtale, supervision om at være kirke

Kirkebesøg.dk

Nyt koncept til folkekirken – med det sigte at skabe mere liv i kirken.

Kan bruges til:

 • Minikonfirmander
 • Konfirmander
 • Skole-kirke besøg
 • Eller i dagligdagen til besøgende i kirken (Vejkirke)

Administreres af kirken/sognet så man bestemmer helt selv indhold og hvilken målgruppe man henvender sig til. 

Fra august 2023 mulighed for at have flere sideløbende forløb kørende.

Bønnevæv

Med inspiration fra Sverige har jeg udviklet en Bønnevæv.

Tanken er at besøgende i kirken kan reflektere over nogle af livets grundvilkår gennem handling. 

De ni temaer er kærlighed, fred, håb, tilgivelse, nyt liv, sorg, hemmelighed, taknemlighed og bekymringer.


Til de norske kirker

Køb påskeduken eller vores nyhet juleduken på bokmål eller nynorsk.

Leveringstid er ca. 2 uker.


Omtale og videoer finder du her….

Freelance 

 

Med mange års erfaring inden for dansk kirkeliv og undervisning tilbyder jeg kurser, foredrag og supervision.

Jeg henvender mig til frivillige, menighedsråd, sogne, provstier og stifter. Til enkeltpersoner eller grupper.

Mine spidskompetencer er at undervise om undervisning, at sætte en samtale i gang, at udfordre og at forstyrre på den gode måde.

Jeg har erfaring med læring, kommunikation, ledelse, teologi og digital inddragelse.

Men også holdninger og meninger om, hvordan vi kan udvikle og forbedre folkekirken.

Læs nedenfor om diverse tilbud.

Håber vi ses derude
Finn Andsbjerg Larsen

Sogneaften eller konfirmandforældremøde

En aften med alvor og humor om at være kirke og at finde plads til den nye generation.

Emnerne kunne f.eks. være:

 • Digital indfødt i en analog kirke
 • Hvordan sætter man en samtale i gang med sine børn og børnebørn om tro og kristendom?
 • Luther for dummies

Menighedsråd

På baggrund af fakta fra netop jeres sogn tilbyder jeg et oplæg om kirkens og jeres egen struktur og beslutningsgange med efterfølgende samtale.

 • Er folkekirken udfordret?
 • Hvem bestemmer hvad – i et svært setup?
 • Kan vi tale om det sammen og pege på løsninger?
 • Hvad er jeres vision?

Kurser til provstier og stifter

Med 12 års erfaring i at holde kurser rundt i landets provstier og stifter tilbyder jeg:

 • at afholde kurser i f.eks. inklusionspraksis, klasseledelse, Blended Learning, Cooperative Learning m.m.
 • at arrangere et kursusforløb/seminar i provstiet 
 • at indgå i og styre pædagogiske udviklingsprojekter
 • at tænke nyt kateketisk i dit provsti

Hele eller halve dage for konfirmander

Har du brug for hjælp til halve eller hele dage med konfirmanderne, rykker jeg gerne ud.
Vi kan skabe noget sammen over et bestemt tema, eller jeg kan komme med et færdigt forløb. Det kunne være:

 • “Stormester” eller “Den store mester” – en halv eller en hel dag med konkurrence, inddragelse og opgaver
 • Skabelse og menneskesyn – hvor konfirmanderne på eksperimentel vis skal skabe 100 gram menneske, overveje natur og menneskesyn m.m.

Webinar - online undervisning

Igennem 2021 har jeg fået erfaring med formidling og undervisning på nettet.

Jeg kan tilbyde kurser bredt omkring:

 • brug af Teams, Signal og andre digitale redskaber
 • pædagogiske og kateketiske tilgange til formidling.

Supervision

At stå alene i et konfirmandlokale med 25 konfirmander i fri dressur kan være en stor udfordring. Man er alene både før og efter, både i planlægningen og evalueringen.

Jeg vil gerne tilbyde:

 • supervision – evt. med forudgående observation
 • samtaler løbende på Teams eller telefon
 • at skabe “fora” for kollegial udveksling af erfaringer

Vorherrebevars
Finn Andsbjerg Larsen
Cvr: 31445922
Konto: 5148-1125907
Swift: JYBADKKK
Iban: DK8951480001125907

Adresse:
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Mobil: +45 4046 1208
Email: post@vorherrebevars.dk