- inspiration, samtale, supervision om at være kirke

Kirkebesøg

Det er vores vurdering at små korte videoer gør oplevelsen mere levende og med små, der mener vi små i Tik-Tok længde 20-30 sekunder.

Ønsker man at tilpasse til f.eks. vejkirker for besøgende voksne kan længere videoer måske komme på tale –  man kan bruge videoerne til at bringe de besøgende tilbage til Jerusalem år 32, eller lave nogle mere meditativ andagts præget video-lyd-filer. 

Altså en række eksempler til forskellige målgrupper:

 

Alter

Prædikestol

Døbefont

Klokketårnet

Børnekunst

Alabastrelieffer

Kalkmaleri

Vejkirke - længere videoer

Her eksempler på længere video’er fra Frederiks Kirke.

Kunst i kirken

Kirkens historie

Døbefont

For de yngste - med spørgsmål

For de yngste kan det måske være svært at læse og forstå spørgsmålet. I Christianskirken har de derfor ladet det indgå i videoerne.

Kirkeskibet

 

Lysglobe

Kors

Tilbage til Jerusalem år 32

Konfirmanderne kan få en anden oplevelse med små video/lydfiler der referere til Påskedugen eller til oplevelser i Jerusalem år 32.

Her kan placeringen f.eks. angives med numre.

Palmesøndag

Peters fornægtelse

Soldaterne ved korset

Andreas

Kvinderne ved graven

Vorherrebevars
Finn Andsbjerg Larsen
Cvr: 31445922
Konto: 5148-1125907
Swift: JYBADKKK
Iban: DK8951480001125907

Adresse:
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Mobil: +45 4046 1208
Email: post@vorherrebevars.dk