- inspiration, samtale, supervision om at være kirke

Supervision

Gamle som unge præster kan til deres overraskelse stå med et konfirmandhold, der vil noget helt andet, end det de som undervisere selv havde regnet med.

“Magten” er i spil – er det klassen eller dig, der bestemmer? Skyldes det en manglende pædagogisk forståelse, eller er klassen bare et sted, hvor traditionel konfirmationsforberedelse ikke er mulig? Og hvad skal man så gribe i?

Som præst står man helt alene uden “et lærerværelse” eller tætte kollegaer, der kender den samme klasse. Man kan være på Herrens mark.

Her kan man have brug for andre øjne, der kan observere, sparre og give supervision – og her kan jeg, som lærer, tidligere skoleleder med en pædagogisk værktøjskasse, hjælpe.

Forløbet kan se ud på flere måder, men nogle af nedenstående elementer kan komme i spil:

  • Indledende afklaring – så vi begge ved, hvad der skal have fokus – udgangspunktet er din praksis, din metode!
  • Observation – hvor jeg oplever et forløb, evt. optager det på video, så vi kan gense centrale punkter
  • Supervision umiddelbart efter observationen
  • Efterfølgende bearbejdet supervision evt. med videoklip
  • En eller flere opfølgende samtaler på Teams eller telefon over de næste måneder.

Vorherrebevars
Finn Andsbjerg Larsen
Cvr: 31445922
Konto: 5148-1125907
Swift: JYBADKKK
Iban: DK8951480001125907

Adresse:
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Mobil: +45 4046 1208
Email: post@vorherrebevars.dk