- inspiration, samtale, supervision om at være kirke

Cooperative Learning - en workshop

Kurset kan gennemføres i et eller to moduler af tre timers varighed.

Hovedindholdet er en præsentation af metoden og det bagvedliggende tankesæt. En række metoder afprøves og testes og sættes ind i konkrete sammenhænge i forhold til konfirmationsforberedelsen.

Det er vigtigt at understrege, at de berørte metoder er tænkt ind i konfirmandlokalet eller kirkerummet med et hovedfokus på at sætte de unge i spil, at skabe samtale og refleksion, og ikke som Cooperative Learning også kan bruges, som en kognitiv træning af viden.

I hele forløbet reflekteres over praksis, og der arbejdes med formen, så man efter endt kursusdag har fået, eller udarbejdet, en række konkrete aktiviteter.
Vi kommer bl.a. omkring

  • Rollelæsning
  • Dobbeltcirkel
  • Tavlestafet
  • Quiz og byt
  • Ordet rundt
  • m.fl.

Varighed:

Et modul svarer til 3 timer. 

Sted:

I lokal sognegård/kirke

Vorherrebevars
Finn Andsbjerg Larsen
Cvr: 31445922
Konto: 5148-1125907
Swift: JYBADKKK
Iban: DK8951480001125907

Adresse:
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Mobil: +45 4046 1208
Email: post@vorherrebevars.dk