- inspiration, samtale, supervision om at være kirke

Inklusionspraksis i konfirmationsforberedelsen

Et kursus med dobbelt faglighed bestående af psykolog Lene Straarup, børneneurospecialist med fokus på ADHD, ADD og autisme og med Finn Andsbjerg Larsen’s erfaring og viden om konfirmationsforberedelse  i folkekirken.
Kursets mål er at forstå og pege på konkrete løsninger, når man står med en stor flok konfirmander og samtidig skal inkludere børn med særlige behov.

Vi tilbyder et et dags eller  to dages afvekslende kursusforløb, hvor teori og praksis går hånd i hånd.  Deltagernes erfaringer inddrages og man går derfra med værktøjer til at forstå konfirmanderne og hvad der er på spil. 

 Kursusforløbet tilbydes til alle provstier og hvem der ellers kunne være interesseret.

Kursustitel:

Hjælp til en bedre inklusionpraksis i konfirmationsforberedelsen

Nogle børn saboterer konfirmationsforberedelsen.
Det skaber frustration, som kan medføre konflikter, dårlig stemning og efterlade de voksne magtesløse.

Vinkel:

Det er de voksnes ansvar at skabe et fællesskab, der tager åbent imod og rummer alle børn/unge.

Handling:

På dette kursus får du værktøjerne til at forstå, hvad der kan være på spil i barnet, og hvordan man opbygger et tillidsfuldt rum, hvor man kan bevare roen og ikke miste overblikket.  Et godt udgangspunkt for at sikre indhold og mening i konfirmationsforberedelsen

Program kunne være …

 • Præsentation og indledende afklaring om det fortrolige rum vi ønsker at etablere de kommende to dage
 • Succeskriterier for god konfirmationsforberedelse
 • Udviklingspsykologisk perspektiv på aldersgruppen: hvad er helt normalt og hvad er særligt?
 • Inddragelse af deltagernes erfaringer
 • Implikationer af at undervise børn og unge med autisme eller ADHD/ADD i sin konfirmationsforberedelse
 • Relationsarbejde
  • Lommer af nærvær (øvelse)
  • Hjælp og lydhørhed
  • Ros
  • Forståelse / beskyttelse
 • Kommunikation, sprogbrug og tydelighed
 • Ritualer og struktur
 • Timeout
 • Konkret kristendom og brug af artefakter
 • Konflikten – når den kommer
 • Kunsten at samarbejde med forældrene

Kursets bidrag

Viden er indgangen til en større forståelse af børns vanskeligheder og kan derfor også være et afsæt for nye handlinger ind i konfirmationsforberedelsen. Kursets bidrag hertil vil være

 • Inspiration til en inkluderende pædagogisk tilgang
 • Konkrete råd om, hvordan man bedst klarer de svære situationer, som kan opstå, når man stiller krav og sætter grænser for børn og de unge. 
 • Psykoedukation i forhold til relevante diagnoser
 • At gå på to ben: at forholde sig til både individuelle behov og fællesskabets behov
 • Timeout, pauseforløb og didaktiske tiltag målgruppen kan profitere af

Undervisningen vil foregå i en vekselvirkning imellem formidling af evidensbaseret viden, øvelser, erfaringsdeling mellem deltagerne samt løbende refleksioner over egen praksis.

Referencer:

 • Kurset er gennemført den 1.-2. september 2022 i Norddjurs provsti – læs omtale nedenfor.
 • Siden i Holstebro, Skanderborg og Grene provsti.

Pris:

Vi tilbyder kurset som som en dags eller to dagskursus.

En dag :  16.500 kr

T0 dage: 28.500 kr

+ kørsel og evt. overnatning.

Ydeligere oplysninger kontakt post@vorherrebevars.dk eller tlf: 4046 1208

Omtale

I september 2022 afviklede Finn Andsbjerg Larsen sammen med Lene Strarup et seminar for præster i Norddjurs Provsti om konfirmationsforberedelse for hold med inklusions-elever – til vor fulde tilfredshed!

Præsterne synes at have oplevet mange konfirmander med sociale og indlæringsmæssige udfordringer, og der var en efterspørgsel på indsigt i baggrund for disse børns udfordringer samt veje til at sikre den bedste konfirmationsforberedelse for dem. Der blev også efterspurgt høj faglig kvalitet i seminarets program.

Seminaret blev afviklet over 2 dage, kl. 9-15 og kl. 9-14, altså ganske lange dage, men med et afvekslende program, som gjorde nemt at tage udbytte af den fulde tid. Der var en vellykket afveksling mellem psykologisk og pædagogisk baggrundsviden og praksisorienteret læring.

Forudsætningen for hele programmet var omsorgen for konfirmander, med eller uden udfordringer.

Programmet indeholdt bl.a. udviklings- og neuropsykologi, implikationer af de mange diagnoser og grænsetilfælde, relations-arbejde, kommunikation og konflikthåndtering i det specielle felt af konfirmander med og uden, og med store eller små udfordringer.

De to væsentlige kriterier: høj faglig standard i seminaret og udstrakt omsorg for konfirmanderne blev til fulde opfyldt og til alles tilfredshed. Samarbejdet mellem Finn Andsbjerg Larsen og Lene Straarup kan varmt anbefales.

Lars Seeberg
Provst i Norddjurs

Vorherrebevars
Finn Andsbjerg Larsen
Cvr: 31445922
Konto: 5148-1125907
Swift: JYBADKKK
Iban: DK8951480001125907

Adresse:
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Mobil: +45 4046 1208
Email: post@vorherrebevars.dk