- inspiration, samtale, supervision om at være kirke

Klasseledelse

Det kan være en stor udfordring at lede en gruppe børn eller unge; ikke kun for nye, men såmænd også for mere erfarne præster og undervisere.

Forberedelse og planlægning af det faglige sigte og indhold er vigtig, men en lige så vigtig forberedelse handler om klasseledelse.

Hele samværet kan falde til jorden, hvis man ikke fra start klart får defineret og rammesat samværet.

Tanken med workshoppen er overordnet at sætte en samtale i gang om god klasseledelse. Desuden skal den enkelte inspireres til at afklare sig selv i arbejdet med minikonfirmander og konfirmander: ”Hvordan får jeg sat rammer – og vist hvor rammerne er?”

Der vil også være en refleksion over, hvad der kan være årsag til uro og tabt koncentration.

Indhold:  
Igennem en række øvelser afklares og overvejes ledelsesmetoder i konfirmations-forberedelsen. Selv med de bedste metodiske tilgange er klasseledelse afgørende for, at minikonfirmand- og konfirmandarbejdet lykkes. Hensigten er at komme omkring de fysiske rammer, rammesætning og handling, og når tingene først går skævt, hvilke metoder der kan bruges for at sikre det bedst mulige forløb.

Varighed:                 
2-3 timer

Pris:
5.000 kr + kørsel

Tilbydes også som heldags kursus 5-6 timer 8.000 kr + kørsel

Vorherrebevars
Finn Andsbjerg Larsen
Cvr: 31445922
Konto: 5148-1125907
Swift: JYBADKKK
Iban: DK8951480001125907

Adresse:
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Mobil: +45 4046 1208
Email: post@vorherrebevars.dk