- inspiration, samtale, supervision om at være kirke

Klasseledelse og inklusion

Det kan være en stor udfordring at lede en gruppe børn eller unge; ikke kun for nye, men såmænd også for mere erfarne præster og undervisere.

Forberedelse og planlægning af det faglige sigte og indhold er vigtig, men en lige så vigtig forberedelse handler om klasseledelse.

Hele samværet kan falde til jorden, hvis man ikke fra start klart får defineret og rammesat samværet.

Tanken med kurset er overordnet at sætte en samtale i gang om god klasseledelse. Desuden skal den enkelte inspireres til at afklare sig selv i arbejdet med minikonfirmander og konfirmander: ”Hvordan får jeg sat rammer – og vist hvor rammerne er?”

Der vil også være en refleksion over, hvad der kan være årsag til uro og tabt koncentration.

Kurset vil både indramme nogle generelle betragtninger om klasseledelse for hele holdet, ens eget afsæt og konkrete metoder, der ikke afhjælper alt, men giver bedre plads til de børn der har en række udfordringer i den ordinære konfirmationsforberedelse.

 

Det var simpelthen en sådan god dag og du ramte fornemt lige præcis ind i den problematik, som mange af præsterne sidder med.

Og du gjorde det på sådan en god måde – der var humor, men uden det var påtaget som ”den sjove dreng i klassen”, der var rigtig mange erfaringsbåret henvisninger, hvor du satte dig selv i spil og så havde du ikke behov for at give alle ret hele tiden, bare de sagde noget. Det gjorde din undervisning troværdig – og lige præcis den pointe med, at vi fint kan være forskellige i vores tilgang til konfirmandundervisningen selvom vi står overfor samme udfordringer i forhold til konfirmanderne – og så alligevel hver især ramme et godt flow i undervisningen. Det vigtigste er bare, at vi har en fornemmelse af, hvad vi har med at gøre og hvilke byrder vi lægger på egne skuldre i den forbindelse.

Karin Bundgaard Nielsen, provst i Odsherred provsti

Indhold:  
Igennem en række øvelser afklares og overvejes ledelsesmetoder i konfirmations-forberedelsen. Selv med de bedste metodiske tilgange er klasseledelse afgørende for, at minikonfirmand- og konfirmandarbejdet lykkes. Hensigten er at komme omkring de fysiske rammer, rammesætning og handling, og når tingene først går skævt, hvilke metoder der kan bruges for at sikre det bedst mulige forløb.

Kurset vil være en blanding af oplæg, ”forstyrrelser”, afprøvning af metoder og ikke mindst samtaler så den enkelte præsts erfaringer inddrages.

Varighed:                 

2-3 timer

Pris:
5.000 kr + kørsel

Tilbydes også som heldags kursus 5-6 timer 8.000 kr + kørsel

Kurset er senest gennemført i Skive, Salling, Haderslev, Morsø, Thisted, Sydthy og Odsherred provstier.

Vorherrebevars
Finn Andsbjerg Larsen
Cvr: 31445922
Konto: 5148-1125907
Swift: JYBADKKK
Iban: DK8951480001125907

Adresse:
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Mobil: +45 4046 1208
Email: post@vorherrebevars.dk